1. Consultanta privind procedura de achizitie publica

Denumirea si obiectul contractuluiRestaurarea şi consolidarea “Conacului Pană Filipescu”, Filipeştii de Tărg, judeţul Prahova”
AUTORITATE CONTRACTANTA : Consiliul Judetean Prahova
Denumirea si obiectul contractului:: Restaurarea, consolidarea Muzeului Ceasului Nicolaie Seminache Ploiesti, judetul Prahova
AUTORITATE CONTRACTANTA : Consiliul Judetean Prahova
Denumirea si obiectul contractului: Modernizare suprafață de mișcare și balizaj, turn de control și amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigație tip ILS
AUTORITATE CONTRACTANTA : R.A AEROPORTUL STEFAN CEL MARE SUCEAVA
Denumirea si obiectul contractului: CONSOLIDARE SI RESTAURARE IMOBIL IN VEDEREA INFIINTARII MUZEULUI MUNICIPAL IASI
AUTORITATE CONTRACTANTA : MUNICIPIUL IASI
Denumirea si obiectul contractului: Reabilitarea Manastirii Golia –Etapa II
AUTORITATE CONTRACTANTA : Consiliul Judetean Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate, in comuna Probota, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Probota, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Sistem integrat de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate, in comuna Trifesti, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Trifesti, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul”Imbunatatirea infrastructuri de apa potabila si apa uzata in comuna Dumesti, judetul Iasi”

Denumirea beneficiarului: Comuna Dumesti, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Infiintare distributie alimentare cu apa in localitatea Pietris, comuna Dolhesti, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Dolhesti, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Infiintare distributie gaze naturale, canalizare, statie de epurare si extindere alimentare cu apa, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
Denumirea beneficiarului: Comuna Ciprian Porumbescu, Judetul Suceava

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Canalizare si statie de epurare, betonare drum comunal, constructie gradinita cu dotarea necesara,modernizare drum comunal, achizitie utilaj multifunctional pentru utilitati publice”
Denumirea beneficiarului: Comuna Preutesti, Judetul Suceava

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Infiintare distributie gaze naturale, canalizare, statie de epurare si extindere alimentare cu apa, comuna Traian, judetul Bacau”
Denumirea beneficiarului: Comuna Traian, Judetul Bacau

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Lucrari de executie pentru sistemul de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in comuna Harmanesti, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Harmanesti, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatile Cotofanesti si Bilca, comuna Cotofanesti, judetul Bacau”
Denumirea beneficiarului: Comuna Cotofanesti, Judetul Bacau

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Infiintarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a satelor Rediu si Breazu din comuna Rediu, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Rediu, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Sistem integrat de gestionare a apelor in comuna Motca, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Motca, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul”Contract de proiectare si executie pentru: Lot1: Lucrari de reparatii si modernizare la Clinica de Ortopedie din cadrul Spitalului Clinic de Urgente “Sf. Ioan” Iasi; Lot 2: Lucrari de reparatii capitale la Clinica de Chirurgie generala din cadrul Spitalului Clinic de Urgente “Sf. Ioan” Iasi”
Denumirea beneficiarului: Spitalul Clinic de Urgente “Sf. Ioan” Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica pentru obiectivul “Modernizarea drumului agricol de acces la exploatatie DE 4216 (Zona Dealul Morii); DE 4164 Amplasament in satele Cozia si Costuleni, comuna Costuleni, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Costuleni, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica “Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Draguseni, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Draguseni, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica “Executie lucrari de alimentare cu energie electrica statie de epurare, statie de tratare, puturi de apa si rezervor stocare apa in comuna Saucesti, judetul Bacau din cadrul obiectivului Infiintare retea publica de apa potabila, retea de apa potabila, retea publica de apa, uzata si statie de epurare, in satele Bogdan Voda, Saucesti, Schineni, Comuna Saucesti, judetul Bacau”
Denumirea beneficiarului: Comuna Saucesti, Judetul Bacau

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica “Executie camin cultural in localitatea Balteni, comuna Probota, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Probota, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta pentru procedura de achizitie publica „Reparatie capitala la Scoala cu clasele I-VIII ,,Costache Antoniu”, structura Mihail Kogalniceanu – rest de executat in loc. Mihail Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud Iasi”
Denumirea beneficiarului:Scoala ,, Costache Antoniu’’ Tiganasi, comuna Tiganasi, judetul Iasi

2. Consultanta privind managementul proiectelor

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta privind managementul proiectelor referitoare la implementarea proiectului cu obiectivul “Infiintare baza sportiva multifunctionala (model tip I) in comuna Rediu, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Rediu, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta privind managementul proiectelor referitoare la implementarea proiectului cu obiectivul “Infiintarea sistemului centralizat de alimentare cu apa a satelor Rediu si Breazu din comuna Rediu, judetul Iasi”
Denumirea beneficiarului: Comuna Rediu, Judetul Iasi

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta privind managementul proiectelor referitoare la implementarea proiectului cu obiectivul “Infiintare distributie gaze naturale, canalizare, statie de epurare si extindere alimentare cu apa in comuna Traian, judetul Bacau”
Denumirea beneficiarului: Comuna Traian, Judetul Bacau

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta privind managementul proiectelor referitoare la implementarea proiectului cu obiectivul “Proiect integrat: Infiintare retea publica de apa potabila, retea de apa potabila, retea publica de apa, uzata si statie de epurare, in satele Bogdan Voda, Saucesti, Schineni, Comuna Saucesti, judetul Bacau”
Denumirea beneficiarului: Comuna Saucesti, Judetul Bacau

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta privind managementul proiectelor referitoare la implementarea proiectului cu obiectivul “Canalizare si statie de epurare, betonare drum comunal, constructie gradinita cu dotarea necesara,modernizare drum comunal, achizitie utilaj multifunctional pentru utilitati publice”
Denumirea beneficiarului: Comuna Preutesti, Judetul Suceava

Denumirea si obiectul contractului: Servicii de consultanta privind managementul proiectelor referitoare la implementarea proiectului cu obiectivul “Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare din comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava”
Denumirea beneficiarului: Comuna Ciprian Porumbescu, Judetul Suceava