Execuție de lucrări

Misiunea MEDOS este să livreze cele mai bune soluții tehnice și financiare în cadrul proiectelor de consultanță tehnică implementate, ancorate în realitate, în vederea atingerii eficientă a obiectivelor.

Execuție de lucrări de construcții prin contracte de antrepriză generală

> Management de proiect;

> Controlul, asigurarea şi managementul calităţii;

> Urmărirea realizării proiectului prin responsabili tehnici cu experiență.

PROIECTE IMPLEMENTATE CU SUCCES