Supervizare & diriginție de șantier

Misiunea MEDOS este să livreze cele mai bune soluții tehnice și financiare în cadrul proiectelor de consultanță tehnică implementate, ancorate în realitate, în vederea atingerii eficientă a obiectivelor.

Monitorizăm procesul de realizare a lucrărilor și ne asigurăm că este respectat proiectul tehnic, utilizându-se materiale conforme și de calitate iar punerea în operă să fie cea corectă.

PROIECTE IMPLEMENTATE CU SUCCES